Toegang via een rubriekscode

 

Het NVK-Archief is laagsgewijs opgebouwd:

Stap I.
Elke geleding of onderwerp binnen de NVK heeft een eigen unieke code gekregen. Hetzelfde geldt voor instanties, waarmee de NVK contact of overleg heeft. Al deze verschillende onderwerpen zijn met hun code opgenomen in de Rubriekenlijst (zie documenten 1 en 2). Sommige archiefstukken kunnen meerdere rubriekscodes hebben. Zoek in de Rubriekenlijst de hoofdrubriek of subrubriek, waar het onderwerp onder valt.

Stap II.
Zoek bij de gekozen rubriekscode de bijbehorende archiefdozen (documenten 3 en 4). De dozen zijn doorgenummerd.

Stap III.
Zoek voor de gewenste periode of jaar  de bijbehorende doos of dozen. Kies uit deze doos of dozen de bijbehorende map/mappen (document 4). Elke doos begint met map 1. In een map kunnen meerdere jaren aanwezig zijn.

Stap IV.
Meer gedetailleerde beschrijving van het archiefstuk kan beschikbaar zijn in het Excel bestand (document 7)

Stap V.
Enkele archiefstukken zijn digitaal beschikbaar. Dit is aangegeven in de kolom met een Pdf-nummer (document 5).

Stap VI.
Indien gewenst kan men het document opvragen bij de Archiefcommissie (document 8 en 9)

Top