Genootschap Historia Paediatrica

@: nvk@nvk.nl t.a.v. Commissie voor Historie en Archief

Postadres NVK Domus Medica
Postbus 20059
3502 LB Utrecht


Het genootschap

Tijdens een door de Archiefcommissie georganiseerde sessie “De NVK 115 jaar. Aanloop, Verleden en Toekomst” t.g.v. het 115-jarig bestaan van de NVK (31-10-2007 te Veldhoven) werd het initiatief voor de oprichting van het Genootschap Historia Paediatrica genomen. De leden van de eerste Archiefcommissie – tevens de eerste bestuursleden – wilden hun kennis en ervaring opgedaan tijdens hun werkzaamheden met de NVK-gemeenschap delen. In vier vitrines waren tijdens het congres meerdere bijzondere archiefstukken tentoongesteld. De eerste en direct goed bezochte bijeenkomst van het Genootschap was op 20 november 2008 in Delft.

De doelstellingen van het Genootschap zijn:

  • Het behoeden van het cultureel erfgoed van de NVK en de Nederlandse Kindergeneeskunde
  • Het bevorderen van belangstelling voor dit erfgoed en haar erflaters
  • Het bevorderen van kennis en onderzoek van de geschiedenis  van de NVK en de kindergeneeskunde
  • Het bevorderen van het onderwijs in de geschiedenis van de kindergeneeskunde

Het Genootschap kent naast een bestuur belangstellenden als leden. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Men betaalt voor deelname aan de bijeenkomsten. Men kan zich aanmelden via het hierboven vermelde e-mailadres.

Het Genootschap is de initiatiefnemer tot het instellen van de Van Creveldlezing teneinde zijn naam in ere te houden vanwege zijn buitengewone toewijding voor het zieke kind en verdiensten voor de kindergeneeskunde.

UPDATE
:
Sinds 2019 is het Genootschap Historia Paediatrica samen met de Archiefcommissie opgegaan in de COMMISSIE VOOR HISTORIE EN ARCHIEF.
De doelstellingen zoals bovenstaand geformuleerd zullen door genoemde Commissie onverkort worden gehandhaafd.
De Commissie streeft ernaar jaarlijks een Historische Dag te organiseren, welke datum bijtijds geannonceerd wordt.


Genootschapsdagen

2007-10-31 Symposium 115-jaar NVK

Voordrachten en Historische Dagen

2007. Uit het Archief van een 115 jarige
2008. Ontwikkeling van de wezenzorg 15e – 20e eeuw
2008. Ontwikkeling penicilline in Delft 1940-50.
2009 Reader met Abstracts
2013. Eerste 10 jaar van de NVvP 1892-1902
2014 Verslag van de bijeenkomst
2014 Kinderartsen werkzaam in Ned. Indië
2014 Van het SKZ en Zuigelingenkliniek naar ErasmusMC
2015 Sociaaleconomische ontwikkelingen 19e eeuw
2015 Vergeet niet dat je arts bent
 2016 Het W.A. Scholten Kinderziekenhuis in Groningen
2016 Over het ontstaan van kinderziekenhuizen in Nederland
2016 Voordracht, tekst Henk Mulder
2016 Pylorusvernauwing spasme of hypertrofie
2016 Kinderen van de rekening
2017 Drie Mijlpalen Jubileumsessie
2017 Overige genoemde Mijlpalen 

2018 Verslag Historische dag

2019 Verslag Historische dag

 2022 Programma Historische Dag

2022 Kinderanesthesie

2022 100jr_kinderchirurgie_Hulscher

2022 Ontwikkeling van de Kinderchirurgie

2023 Programma Historische Dag

Jaarverslagen

Jaarverslag 2008 Historia Paediatrica

zie ook de jaarverslagen van de Archiefcommissie en vanaf 2019 de Commissie voor Historie en Archief.

 

Notities en initiatieven

2014. Initiatief Van Creveldlezing
2017. Aankondiging Van Creveldlezing
2014. Pleidooi: Geschiedenis kindergeneeskunde in opleiding aio’s
2017 Enquête Project Mijlpalen Kindergeneeskunde

 

Top